Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Haagse Mail Relay

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Haagse Mail Relay
Beschrijving De Haagse mail relay (HMR) verzorgt het interne mailverkeer tussen de aangesloten organisaties zodat dit mailverkeer niet via het onveilige internet verloopt.
Toelichting

Inmiddels zijn alle Kerndepartementen en een groot aantal uitvoeringsorganisaties aangesloten op de Haagse Mail Relay. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn, kan een vraag worden ingediend via ICT-servicedesk@rijksoverheid.nl Voor standaard

wijzigingen geldt een doorlooptijd van 5 werkdagen
Interne informatie Media:PDC Generieke ICT-diensten 2015 1.0 Verzorgingsgebied TBGI.pdf
Externe informatie https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/tbgi/_layouts/15/viewlsts.aspx?basetype=1
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online