Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Gebouwgebonden Installaties

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDGebouwgebonden installaties
BeschrijvingGebouwgebonden installaties zoals bv liften, beveiliging, klimaatbeheersingssystemen
ArchitectuurcomponentDiensten
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten
Intern - ExternIntern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Gebouwgebonden InstallatiesRealiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EAR Online