Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Gebouwgebonden Installaties

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID Gebouwgebonden installaties
Beschrijving Gebouwgebonden installaties zoals bv liften, beveiliging, klimaatbeheersingssystemen
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Intern - Extern Intern
Status Agenda

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Gebouwgebonden Installaties Realiseert principe

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online