Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Functionaliteit

 
Begrip.png

Eigenschappen

Beschrijving1. Het bestanddeel van een functie, dat gebruikt wordt om deze uit te voeren. Bijvoorbeeld : taakbeschrijving, procesbeschrijving of gestructureerde computerinstructies (softwareprogramma) 2. Samenstelling van digitaliseerbare bedrijfslogica, die een informatiedienst vereist om informatie te verzamelen, te registreren, te ontsluiten en of te bewerken
Bron1. Afgeleid van: Guido Baayens, Hans Tönissen: Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode. Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting. 2009. 6.1.1 2. GIETA (Generieke I Toets & Advies (functioneel)
Interne informatieMedia:140430 Bijlage 1 GIETA Functioneel - Definitief.pdf
StatusGeaccepteerd
Gebruik hoofdlettersNee

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.