Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Functionaliteit

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving

1. Het bestanddeel van een functie, dat gebruikt wordt om deze uit te voeren. Bijvoorbeeld : taakbeschrijving, procesbeschrijving of gestructureerde computerinstructies (softwareprogramma)

2. Samenstelling van digitaliseerbare bedrijfslogica, die een informatiedienst vereist om informatie te verzamelen, te registreren, te ontsluiten en of te bewerken
Bron

1. Afgeleid van: Guido Baayens, Hans Tönissen: Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode. Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting. 2009. 6.1.1

2. GIETA (Generieke I Toets & Advies (functioneel)
Interne informatie Media:140430 Bijlage 1 GIETA Functioneel - Definitief.pdf
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online