Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Functiegebouw Rijksdienst

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Het functiegebouw Rijksdienst is het samenstel van voorkomende functies binnen de Rijksdienst, geordend naar functiefamilies (verzameling van verwante functies) met daarbinnen weer een ordening naar functiegroepen (functies met vergelijkbare resultaten en gewenst gedrag) met een eigen functieprofiel. Het Functiegebouw omvat 8 families: Lijnmanagement, Projectmanagement, Beleid, Advisering, PIOFACH, Kennis en onderzoek, Toezicht en Uitvoering.
Externe informatie http://www.vernieuwingrijksdienst.nl/onderwerpen/interdepartementale/efficiente/p-o-beleid/flexibilisering/een-functiegebouw
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online