Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Financiële functies

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

BeschrijvingDeze bedrijfsfunctie richt zich op het beheersen van de financiële middelenstroom van, naar en binnen het Rijk. De beheersing betreft onder andere:
  • Reguleren en bewaken van de financiële organisatie en administratie
    • Weten en verantwoorden welke financiële middelen nodig zijn
    • Weten en verantwoorden welke financiële middelen er zijn
    • Weten en verantwoorden welke financiële middelen het Rijk in- en uitgaan
    • Weten en verantwoorden welke organisatieonderdelen en/of functionarissen over welke financiële middelen mogen/kunnen beschikken
Interne informatieBFM:_Ondersteunende_functies
Externe informatiehttp://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ondersteunende functies (Bedrijfsfunctie)Bestaat uitFinanciële functies
RIS/ IBOS (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieFinanciële functies

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.