Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Enterprise Architectuur Rijksdienst

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving De Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) beschrijft de bedrijfsfuncties, de bedrijfsprocessen, de informatievoorziening en de technische voorzieningen die de Rijksdienst nodig heeft om haar missie en visie te realiseren. De EAR is een structuur en beschrijving van de belangrijkste activiteiten van het concern en de afspraken en standaarden waarbinnen wordt gewerkt en waaraan het de organisaties van het Rijk zich dienen te houden.
Externe informatie http://www.noraonline.nl/wiki/Architectuur
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Enterprise architectuur Is gerelateerd aan Enterprise Architectuur Rijksdienst
I-Atlas Is gerelateerd aan Enterprise Architectuur Rijksdienst
EAR Online