Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eindbeeld RIdM

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

ID Eindbeeld RIdM
Beschrijving Dit Eindbeeld beschrijft de toekomstige inrichting van identitymanagement bij het Rijk (Rijksbreed Identiteitenmanagement RIdM). Het is een streefbeeld voor over tien jaar.
Toelichting Het Eindbeeld is bedoeld als richtsnoer. Het is nodig om te kunnen bepalen welke wijzigingen de komende jaren nodig zijn om identitymanagement om te kunnen vormen naar de generieke inrichting die nodig is voor de Compacte Rijksdienst. Het Eindbeeld is daarnaast een toetsingskader voor pas-toe-of-leg-uit-verantwoording over voorgenomen of reeds uitgevoerde wijzigingen die een raakvlak hebben met identitymanagement.
Publicatiedatum 2014/03/18
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Eindbeeld RIdM
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online