Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Elementtypetooninmenu

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Wanneer deze eigenschap is gezet, wordt het bijbehorende elementtype in het navigatiemenu van de wiki getoond.

Dit is een eigenschap van type Booleaans.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.