Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Elementtypebron

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Text.


Releasenotes

Versie: v0.90

  • [NEW][BCY] Deze eigenschap is nieuw.
Showing 10 pages using this property.
A
ArchiMate 2.0  +
B
NORA v3.0  +
ArchiMate 2.0  +
ArchiMate 2.0  +
Afgeleid van NORA wiki  +
C
ArchiMate 2.0  +
D
NORA v3.0  +
NORA v3.0  +
I
ArchiMate 2.0  +
S
NORA v3.0  +
EAR Online