Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Elementtype-achtervoegsels

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Deze eigenschap beschrijft de eventuele achtervoegsels van een elementtype. Kommagescheiden lijst met eigenschappen die gebruikt moeten worden als achtervoegsel in de paginanaam van elementen van dit elementtype]]

Dit is een eigenschap van type Text.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.