Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Elementrelatietoelichting

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Text.

Releasenotes

Versie: v0.91

  • [NEW][BCY] Deze eigenschap is nieuw.
Showing 3 pages using this property.
B
Deze actor is de beheerder van deze bedrijfsfunctie  +
I
Deze actor is verantwoordelijk voor deze bedrijfsfunctie  +
O
Functioneel toepassingsgebied van de bouwsteen  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.