Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Elementrelatiepijlstaart

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Deze eigenschap geeft aan welke type pijlstaart gebruikt wordt in een relatielijn, Zie voor de exacte betekenis en voor mogelijkheden om pijlstaarten te combineren de Graphviz-documentatie (http://www.graphviz.org/content/arrow-shapes).


Heeft type Text

Met de toegestane waarden:

 • none
 • normal
 • onormal
 • dot
 • odot
 • box
 • obox
 • crow
 • diamond
 • odiamond
 • inv
 • oinv
 • tee
 • vee
 • curve
 • open

Zie voor de exacte betekenis en voor mogelijkheden om pijlpunten te combineren de Graphviz-documentatie.


Releasenotes

Versie: v2.00

 • [NEW][BCY] Toegevoegd is "open".

Versie: v1.00

 • [NEW][BCY] Deze eigenschap is nieuw.
Showing 18 pages using this property.

5 gerelateerde entiteiten weergegeven.

{
  "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA",
  "constraints": {
    "type_constraint": "_txt",
    "allowed_values": [
      "none",
      "normal",
      "onormal",
      "dot",
      "odot",
      "box",
      "obox",
      "crow",
      "diamond",
      "odiamond",
      "inv",
      "oinv",
      "tee",
      "vee",
      "curve",
      "open"
    ]
  }
}
EAR Online