Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Elementrelatiepijlpunt

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Deze eigenschap geeft aan welke type pijlpunt gebruikt wordt in een relatielijn, Zie voor de exacte betekenis en voor mogelijkheden om pijlpunten te combineren de Graphviz-documentatie (http://www.graphviz.org/content/arrow-shapes).


Heeft type Text

Met de toegestane waarden:

 • none
 • normal
 • onormal
 • dot
 • odot
 • box
 • obox
 • crow
 • diamond
 • odiamond
 • inv
 • oinv
 • tee
 • vee
 • curve
 • open


Releasenotes

Versie: v2.00

 • [NEW][BCY] Toegevoegd is "open".

Versie: v1.00

 • [NEW][BCY] Deze eigenschap is nieuw.
Showing 17 pages using this property.

6 gerelateerde entiteiten weergegeven.

The request is being processed and may take a moment. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "none", "normal", "onormal", "dot", "odot", "box", "obox", "crow", "diamond", "odiamond", "inv", "oinv", "tee", "vee", "curve", "open" ] } }

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.