Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Elementrelatielijnstijl

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Deze eigenschap geeft aan wat de lijnstijl die hoort bij een relatie. Toegestane waarden zijn: solid, dashed, dotted en bold. Zie voor meer informatie de Graphviz-documentatie (http://www.graphviz.org/content/attrs) onder 'style'.


Heeft type Text

Met de toegestane waarden:

  • solid
  • dashed
  • dotted
  • bold
Showing 20 pages using this property.
The request is being processed and may take a moment. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "solid", "dashed", "dotted", "bold" ] } }

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.