Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Elementeigenschaptype

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Text. Geldige waarden zijn:

 • Afbeelding
 • Annotatie-URI
 • Booleaans
 • Bijlage
 • Code
 • Datum
 • E-mail
 • Geografische coördinaat
 • Getal
 • Hoeveelheid
 • Pagina
 • Record
 • String
 • Tekst
 • Telefoonnummer
 • Temperatuur
 • URL


Releasenotes

Versie: v2.00

 • [CHG][BCY] Geldige typen voor een elementeigenschap zijn nu hier gedefinieerd in plaats van in het Formulier:Elementeigenschap.
 • [NEW][BCY] Toegevoegd zijn nieuwe typen Hoeveelheid, Afbeelding en Bijlage.
Showing 20 pages using this property.
A
String  +
Booleaans  +
B
String  +
Tekst  +
Tekst  +
C
String  +
String  +
D
String  +
E
Datum  +
G
I
ID +
String  +
{
  "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA",
  "constraints": {
    "type_constraint": "_txt",
    "allowed_values": [
      "Afbeelding",
      "Annotatie-URI",
      "Booleaans",
      "Bijlage",
      "Code",
      "Datum",
      "E-mail",
      "Geografische coördinaat",
      "Getal",
      "Hoeveelheid",
      "Pagina",
      "Record",
      "String",
      "Tekst",
      "Telefoonnummer",
      "Temperatuur",
      "URL"
    ]
  }
}
EAR Online