Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Elementeigenschaptoelichting

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Text.

Showing 19 pages using this property.
A
Onderdeel 9-vlaksmodel MARIJ  +
Architectuurdomeinen conform NORA 3.0  +
Architectuurlagen conform NORA 3.0  +
Geef aan of dit een bestuurlijke "top-afspraak" is.  +
B
Benoem de instantie die verantwoordelijk is voor het beheren  +
C
Categorie van gebruik # ''Individueel gebruik''. Specifieke functionaliteit / voorziening voor een bepaalde organisatie) # ''Hergebruik''. Specifiek ontwikkeld, maar met eventuele aanpassingen herbruikbaar voor anderen. # ''Gemeenschappelijk vrijwillig gebruik''. Potentieel generiek, maar kwalitatief nog ontoereikend # ''Gemeenschappelijk verplicht gebruik''. Bestuurlijk vastgesteld als generiek  +
Het cluster van een principe conform NORA 3.0  +
Naam en Contactgegevens  +
D
Moment van afvoeren  +
Moment van eerste geldigheid  +
Moment waarop voor het laatst iets wijzigde  +
E
Tekstveld voor lange URL's tussen blokhaken  +
G
Indien het begrip een afkorting of acroniem is bestaande uit hoofdletters, kies dan Ja.  +
K
Architectuurlagen conform NORA 3.0  +
O
Organisatie die verantwoording draagt over de informatie  +
P
Is het een basis- of een afgeleidprincipe  +
Datum van publicatie  +
V
Is de informatie vertrouwelijk of niet?  +
W
Dit geeft de functionele werking van de bouwsteen aan  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.