Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Elementeigenschaptoelichting

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Text.

Pagina's die de eigenschap "Elementeigenschaptoelichting" gebruiken

Er zijn 19 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Architectuurcomponent +Onderdeel 9-vlaksmodel MARIJ  +
Architectuurdomein +Architectuurdomeinen conform NORA 3.0  +
Architectuurlaag +Architectuurlagen conform NORA 3.0  +
Atlas +Geef aan of dit een bestuurlijke "top-afspraak" is.  +
B
Beheerder +Benoem de instantie die verantwoordelijk is voor het beheren  +
C
Categorie van gebruik +Categorie van gebruik # ''Individueel gebruik''. Specifieke functionaliteit / voorziening voor een bepaalde organisatie) # ''Hergebruik''. Specifiek ontwikkeld, maar met eventuele aanpassingen herbruikbaar voor anderen. # ''Gemeenschappelijk vrijwillig gebruik''. Potentieel generiek, maar kwalitatief nog ontoereikend # ''Gemeenschappelijk verplicht gebruik''. Bestuurlijk vastgesteld als generiek  +
Cluster +Het cluster van een principe conform NORA 3.0  +
Contactpersoon +Naam en Contactgegevens  +
D
Datum-afgevoerd +Moment van afvoeren  +
Datum-geldig-vanaf +Moment van eerste geldigheid  +
Datum-laatste-wijziging +Moment waarop voor het laatst iets wijzigde  +
E
Externe informatie (t) +Tekstveld voor lange URL's tussen blokhaken  +
G
Gebruik hoofdletters +Indien het begrip een afkorting of acroniem is bestaande uit hoofdletters, kies dan Ja.  +
K
Kwaliteitseigenschap +Architectuurlagen conform NORA 3.0  +
O
Organisatie +Organisatie die verantwoording draagt over de informatie  +
P
Principetype +Is het een basis- of een afgeleidprincipe  +
Publicatiedatum +Datum van publicatie  +
V
Vertrouwelijk +Is de informatie vertrouwelijk of niet?  +
W
Werkingsgebied +Dit geeft de functionele werking van de bouwsteen aan  +
EAR Online