Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Elementeigenschapmeerderewaarden

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Booleaans.

Releasenotes

Versie: v0.92

  • [NEW][BCY] Deze eigenschap is nieuw.
Showing 20 pages using this property.
A
onwaar  +
onwaar  +
B
onwaar  +
onwaar  +
onwaar  +
C
onwaar  +
onwaar  +
D
onwaar  +
E
G
I
ID +
onwaar  +
EAR Online