Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Elementeigenschapmeerderewaarden

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Booleaans.

Releasenotes

Versie: v0.92

  • [NEW][BCY] Deze eigenschap is nieuw.
Showing 20 pages using this property.
A
onwaar  +
onwaar  +
B
onwaar  +
onwaar  +
onwaar  +
C
onwaar  +
onwaar  +
D
onwaar  +
E
G
I
ID +
onwaar  +
The request is being processed and may take a moment. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_boo", "allowed_values": [ "Ja", "Nee" ] } }

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.