Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Bron

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
normenkader IdM  +
NORA 3.0 katern strategie  +
Begrippenkader Rijksregister Generieke I-diensten  +
NORA 3.0 katern strategie  +
BIZZ, Begrippenkader Architectuur blz 84  +
IdM Normenkader  +
B
NUP: E-overheid bouw mee aan betere dienstverlening.  +
NUP, NORA 3.0  +
MARIJ 1.0, MARIJ 2.0 en EAR  +
De EAR gaat uit van de definitie van Bedrijfsvoering zoals beschreven door de Algemene Rekenkamer in de Verantwoordingsrapportage 2009.  +
Archimate 2.0  +
NORA 2.0  +
Archimate 2.0  +
Archimate 2.0  +
C
Afgeleid van Handboek voorstudie tot invoering van categoriemanagement (beschikbaar gesteld op Rijksweb).  +
Wikipedia (NL), 2012  +
Gebaseerd op: Donner, Cloudstrategie Rijk, 2011. vertaald uit: NIST, A Definition of Cloud Computing, 2011  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.