Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EML NL

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID EML_NL
Beschrijving Het Toepassingsprofiel NL op Election Markup Language (EML_NL standaard) versie 1.0 definieert de gegevens en de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen die vallen onder de Nederlandse Kieswet. Het gaat daarbij om de uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens.
Toelichting Gebruik de standaard bij implementatie van software voor het verwerken van verkiezingsgegevens (kandidaatgegevens en uitslaggegevens).
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/emlnl
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Beheerder Kiesraad


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online