Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EID

"Diensten, Applicaties" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsfuncties, Diensten, Bedrijfsprocessen, Functionaliteit, Semantiek, Uitwisseling, Applicaties, Gegevensopslag, Netwerk, Beveiliging, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurcomponent".
 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID eID
Beschrijving Voorziening om identificeren en authenticeren van burgers op een hoger beveiligingsniveau mogelijk te maken
Externe informatie https://www.logius.nl/diensten/eid-stelsel/, http://www.noraonline.nl/wiki/EID
Architectuurcomponent Diensten, Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Intern - Extern Extern
Status Agenda

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
EID Realiseert principe
EID Ondersteunt bedrijfsfunctie

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online