Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

EID

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDeID
BeschrijvingVoorziening om identificeren en authenticeren van burgers op een hoger beveiligingsniveau mogelijk te maken
Externe informatiehttps://www.logius.nl/diensten/eid-stelsel/, http://www.noraonline.nl/wiki/EID
ArchitectuurcomponentDiensten, Applicaties
WerkingsgebiedOverheidsbreed
InformatiseringsdomeinToegangsdiensten
Intern - ExternExtern
StatusAgenda

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
EIDOndersteunt bedrijfsfunctie
EIDRealiseert principe

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.