Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR Sjablonen

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID DWR Sjablonen
Beschrijving Sjablonen voor documenten
Externe informatie https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/tbgi/_layouts/15/viewlsts.aspx?basetype=1
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Kerndepartement
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online