Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR Rijksdirectory

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID DWR Rijksdirectory
Beschrijving

Voorziening voor:

  • Rijksbrede registratie van dienstverbanden van medewerkers- en organisatiegegevens.
  • Aanlevering van gegevens aan www.overheid.nl
  • Zoekbron voor de rijksadresgids.
  • Brongegevens voor applicaties ten behoeve van authenticatie (verificatie inlognaam en wachtwoord). De gegevens worden dagelijks aangereikt vanuit directories van departementen. De rijksdirectory genereert voor elke nieuwe registratie een gebruikersnaam en wachtwoord.
Interne informatie Media:PDC Generieke ICT-diensten 2015 1.0 Verzorgingsgebied TBGI.pdf
Externe informatie https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/tbgi/_layouts/15/viewlsts.aspx?basetype=1
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Kerndepartement
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online