Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

DWR Rijks DNS

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID DWR Rijks DNS
Beschrijving DNS is een onderdeel van DigiNetwerk. Diginetwerk koppelt besloten netwerken van diverse overheden aan elkaar, zodat er een besloten netwerk ontstaat. Overheden kunnen zo veilig gegevens uitwisselen met andere overheden.Netwerk adressering van services binnen de eOverheid, dus ook over Diginetwerk is gebaseerd op logische adressering (URI). Er dient daarom een vertaalslag plaats te vinden naar IP adres. Dat gebeurt d.m.v. DNS.
Interne informatie Media:PDC Generieke ICT-diensten 2015 1.0 Verzorgingsgebied TBGI.pdf
Externe informatie https://samenwerkruimten.rijksweb.nl/ruimtes/tbgi/_layouts/15/viewlsts.aspx?basetype=1
Architectuurcomponent Netwerk
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online