Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Cloud

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Het internet, met alle computers die erop aangesloten zijn waarop computerprogramma’s draaien die daardoor niet op computers van gebruikers hoeven te draaien
Bron Wikipedia (NL), 2012
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Cloud Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Gesloten Rijks Cloud (GRC) Is gerelateerd aan Cloud
Webhosting Is gerelateerd aan Cloud
EAR Online