Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID EAR18
Stelling Rijksdienstorganisaties sluiten aan op generiek afgesproken infrastructuren.
Informatiseringsdomein I-domein totaal
Toelichting rationale Voor optimaal hergebruik van voorzieningen, wordt aangesloten op de landelijke E-overheidsvoorzieningen. Dit is de zogenoemde Generieke Digitale Infrastructuur, waartoe onder andere DigiD en de Basisregistraties behoren. Aanvullend op de landelijke voorzieningen, kent de Rijksdienst rijksbrede voorzieningen, die hier worden aangeduid als Rijksbrede generieke I(nformatie)-Infrastructuur. De voorzieningen hiervan zijn opgenomen in het Rijksregister Generieke I-diensten.
Toelichting implicaties
  • Bij ontwikkeling en invoering van voorzieningen door wordt altijd bezien of de functionaliteit via generieke infrastructuren beschikbaar is.
  • In dat geval dient daarvan gebruik te worden gemaakt, tenzij er aantoonbare noodzaak is om af te wijken.
  • Afwijken is altijd tijdelijk. In dat geval moet er ook een plan zijn dat voorziet in herstel van de situatie.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/26
Versiebeheer 150526 - Stelling ietsje aangescherpt. Link gelegd naar Generieke Digitale Infrastructuur en Rijksregister Generieke I-diensten. Verder de link gelegd naar de top10 Afspraak inzake hergebruik bouwstenen.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
BRT - Basisregistratie Topografie (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Inkomen (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Kadaster (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Ondergrond (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Personen (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Voertuigen (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie lonen arbeids en uitkeringsverhoudingen (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
DigID (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
DigiLevering (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
DigiMelding (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
EID (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Landelijke voorziening BAG (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Landelijke voorziening WOZ (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
MijnOverheid (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Noodcommunicatie Voorziening (NCV) (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Ondernemersplein (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Ondernemingsdossier (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Overheid.nl (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
PDOK (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Register Open Data (Data Overheid.nl) (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Samenwerkende catalogi (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Stelselcatalogus (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
TenderNed (Bouwsteen) Realiseert EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
BRT - Basisregistratie Topografie (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Inkomen (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Kadaster (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Ondergrond (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Personen (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Voertuigen (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistratie lonen arbeids en uitkeringsverhoudingen (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Datacenter BD (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Datacenter Haagse Kern Km (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Datacenter Noord (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Datacenter RWS/DJI (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Datacenter Staatsgeheim (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
DigID (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
DigiLevering (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
DigiMelding (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
EID (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Landelijke voorziening BAG (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Landelijke voorziening WOZ (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
MijnOverheid (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Noodcommunicatie Voorziening (NCV) (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Ondernemersplein (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Ondernemingsdossier (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Overheid.nl (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
PDOK (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Register Open Data (Data Overheid.nl) (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Samenwerkende catalogi (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
Stelselcatalogus (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
TenderNed (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
EAR Online